Kunststof vervaardiging

Kunststof vervaardiging

Nieuwe methode laat hoeveelheid afvalkunststof in product zien

Met een nieuwe methode wordt het percentage kunststofrecyclaat (afvalkunststof) in een halffabricaat (bewerkte grondstof) of eindproduct vastgesteld. De methode is ontwikkeld door kunststofrecyclers, verwerkers van kunststof producten, brancheverenigingen, Stichting Koninklijk

Lees meer »
Branche

Wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit

In verband met een nieuwe opzet van de aanvullende risico-inventarisatie en de -evaluatie risico’s zware ongevallen met gevaarlijke stoffen heeft er een wijziging plaats gevonden in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Met de

Lees meer »
Branche

SZW-lijst 1 juli verschenen

Op 1 juli is de nieuwe SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene of voor de voortplanting giftige stoffen verschenen. In de lijst zijn 5 stoffen verwijderd/samengevoegd. Er zijn geen

Lees meer »