Duurzaamheid

Duurzaamheid

‘Hergebruikt staal is breed toepasbaar en veilig’

Het Rijksvastgoedbedrijf maakt de Nederlands Technische Afspraak (NTA) 8713 gratis opvraagbaar. ‘Het omsmelten van constructiestaal is erg milieuvervuilend. Met de nieuwe NTA stimuleren we de verkrijgbaarheid en toepassing van herbruikbare

Lees meer »
Duurzaamheid

Vereniging Duurzaam Tapwater Nederland opgericht

De Vereniging Duurzaam Tapwater Nederland ontwikkelt en produceert oplossingen die de energievraag voor warm tapwater in woningen substantieel reduceren. Dit draagt bij aan aanzienlijke reductie van CO2-uitstoot. Kortom, minder kosten

Lees meer »
Duurzaamheid

CO2-opslag in de industrie

Grote bedrijven zoals olieraffinaderijen, staal- en kunstmestfabrieken stoten veel CO2 uit. Samen is dit maar liefst twintig procent van de totale CO2-uitstoot van ons land. Dat maakt onze industrie erg

Lees meer »
Duurzaamheid

Vergroening industrie mist financiële steun

FME vindt het onlogisch dat het kabinet recent een Nationaal Programma Verduurzaming Industrie presenteert en gelijktijdig de Europese IKC-regeling afschaft. Dankzij de combinatie van CO2-heffing en de IKC-regeling betalen fossiele

Lees meer »