EU: akkoord over herziening richtlijn industriële emissies

De Europese Raad bereikte een akkoord over de herziening van de richtlijn industriële emissies. Met deze richtlijn wordt de verontreiniging van industriële installaties, zoals energiecentrales en intensieve veehouderijen teruggebracht en voorkomen. Ook wordt de richtlijn beter afgestemd met de Green Deal.

De Europese ministers bereikte een akkoord op de voorgestelde herziening van de Europese Commissie

De Raad stelt voor om in de herziening het toepassingsgebied voor intense veehouderij te beperken. Verder wil de Raad dat mijnbouwactiviteiten onder de richtlijn gaan vallen. Ook zal er met de nieuwe wijzigingen meer flexibiliteit voor lidstaten zijn om sancties en compensatie in te zetten bij gezondheidsschade. De Raad heeft ook besloten om een afwijking van de uitstootgrenswaarden toe te staan in crisistijden.

Voor gemeenten leidt de herziening tot nieuwe regels voor vergunningsprocedures

Er moeten namelijk effectievere vergunningen voor installaties komen. Zo mogen er alleen nog maar vergunningen voor installaties worden toegestaan met de best beschikbare technieken (BBT) en de laagste emissiewaarden. Daarnaast krijgen decentrale overheden meer bevoegdheden om te handhaven op schendingen van emissievergunningen.

Na een standpunt van het Europees Parlement volgen de verdere onderhandelingen

Het Europees Parlement zal nu haar standpunt inzake deze richtlijn gaan bepalen en vervolgens beginnen de trilogen (onderhandelingen). De stemming in de plenaire vergadering van het Europees Parlement vindt plaats op 25 mei 2023.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Europese Raad. U kunt hier ook het volledige standpunt van de Raad lezen.