Start bouw walstroomvoorziening DFDS

De provincie werkt aan zero-emissie in haven en industrie. Vandaag is deze ambitie weer een stap dichterbij gekomen. Gedeputeerde Jeannette Baljeu en wethouders Bart Bikkers en Koen Kegel van gemeente Vlaardingen, gaven het startsein voor de aanleg van een walstroomvoorziening bij DFDS. De provincie verstrekt hiervoor een subsidie van €700.000. De geschatte CO2-reductie is ongeveer 2.100 ton CO2 op jaarbasis.

De gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam voeren een ontwikkelprogramma om walstroom voor zeeschepen te versnellen en op te schalen. In 2030 moet een groot deel van de zeeschepen ‘aan de stekker’ gaan als ze aan de kade liggen. Het project van DFDS draagt bij aan deze ambitie.
 

Gedeputeerde Jeannette Baljeu: “De provincie onderkent het belang van walstroom en daarmee ook de ambitie van Rotterdam en het Havenbedrijf. Walstroom levert een belangrijke bijdrage aan onze ambitie voor een CO2-emmissiearme industrie. En tegelijk draagt walstroom bij aan vermindering van de stikstofuitstoot binnen de industrie. Wij zijn dan ook erg blij dat DFDS deze stap heeft durven zetten. Het is een voorbeeldproject en we hopen dat er nog veel walstroomvoorzieningen volgen.”