Tilburgse metaal- en kunststofindustrie start circulaire pilot

Nederland heeft als doel in 2050 volledig circulair te zijn en Tilburg wil dit doel al in 2045 behalen. Dat wil zeggen dat alle afvalstoffen weer volledig worden ingezet om ‘nieuwe’ producten te maken, of geheel of gedeeltelijk worden hergebruikt. Deze ambitie is een gedeelde verantwoordelijkheid van bedrijven en overheden. Met het project is een budget van € 125.000 gemoeid dat de gemeente, provincie en OMWB opbrengen. Gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Circulaire economie): “De kennis en ervaring die we in dit Tilburgse project opdoen, zal gemeenten in heel Brabant goed van pas komen. En dat is heel belangrijk om het grondstoffengebruik te kunnen verminderen.”

Circulaire economie

De OMWB, die veel ervaring heeft opgedaan met grond- en afvalstromen, wil naast een analyse ook de bedrijven verder helpen met het meer circulair maken van het bedrijfsproces. De OMWB zal met een of meerdere bedrijven een concrete business case daarvoor onderzoeken. De lessen die de OMWB leert van dit project, krijgen een plek in het werkprogramma van de OMWB. Alfred Arbouw, directeur van de OMWB: “Mooi dat we in deze pilot samenwerken. Onze medewerkers komen bij bedrijven over de vloer en kunnen bedrijven mede bewust maken van hun rol in de circulaire economie. Daarom participeren wij in deze pilot.”

Bas van der Pol, wethouder Economie in Tilburg: “De transitie naar een circulaire economie vraagt om een integrale aanpak. Goed dat we gezamenlijk het gesprek verder voortzetten met het bedrijfsleven in Tilburg, om kansen (en belemmeringen) te identificeren.”