15 en 16 maart: Verkenning Asset Management

Een integrale kijk op het beheer van assets, van ontwerp, gebruik, onderhoud tot ontmanteling, en het zorgdragen dat beslissingen en acties steeds “in line of sight” zijn met het corporate beleid en strategie zijn voorwaardelijkheden voor goed asset management. Hiervoor is het noodzakelijk om een passend en doelmatig asset management systeem op te zetten en te implementeren. Asset Management wordt dan ook meer en meer gezien als een competentie met een breed en integraal perspectief.

 

De verdieping van de strategie in concepten en in plannen resulteert in opdrachtstellingen met bijbehorende budget voor de processen: asset-creatie/verwerving, asset-gebruik, asset-onderhoud  asset-verbetering en asset-ontmanteling. De prestaties en condities van de assets en asset management moeten worden gemeten, geanalyseerd en continue verbeterd. Voor de realisatie van deze processen moet een heldere en gestructureerde organisatie worden ingericht en moet de nodige competenties  bij de medewerkers aanwezig zijn. En tenslotte moet het gehele proces ondersteund worden met  IT en infrastructurele middelen.

Doel
Na het volgen van deze cursus:

 • Heeft de deelnemer kennis van Asset Management definities en de vereisten genoemd in PAS 55 en ISO 55000
 • De cursist is zich bewust van de toegevoegde waarde van Asset Management voor zijn organisatie en kent de verschillende Asset Management domeinen en hun samenhang
 • Beschikt de deelnemer over “field proven” frameworks, modellen en best practices die concreet in de eigen situatie kunnen worden toegepast

Deze cursus is geaccrediteerd door het Institute of Asset Management (IAM) en  behandelt alle IAM modules (A1-A2 en B1 t.e.m. B6). De deelnemer zal na het succesvol afronden van de bijbehorende toets een certifcaat ontvangen met een uniek nummer uitgereikt door het Institute of Asset Management.

Onderwerpen

Dag 1

 • Algemene Introductie en Introductie in Asset Management (AM)
 • PAS55 introductie en kennismaking met ISO 55000
 • AMModel
 • AM Elementen, Richtlijnen, Risk Management, Beleid en Strategie en Concepten

Dag 2

 •  Plan en Service Providing
 •  Performance en Metingen
 •  Analyses, Organisatie, Medewerkers en Middelen
 •   Implementatie

Aanvullende INFORMATIE, kosten en DEELNEMEN