Veilig gebruik van een verreiker met personenwerkbak

Losse werkbakken in combinatie met een machine met heffunctie is al enige jaren niet meer toegestaan. In bepaalde gevallen mag een verreiker wel met een personenwerkbak worden gebruikt. Hiervoor gelden strikte voorwaarden, waardoor er volgens de wet aan de hoogwerker eisen is voldaan. De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) heeft onlangs een zeer duidelijke toelichting gemaakt op hun website over dit onderwerp. Hierin staan zowel de verplichtingen voor de fabrikanten als voor de gebruikers beschreven. 

https://www.nlarbeidsinspectie.nl/onderwerpen/verreikers 

Deze toelichting komt overeen met het standpunt dat BMWT voert. Ook de BMWT-Verreiker-Keuring komt overeen met deze voorwaarden. Als de verreiker BMWT-Keur gekeurd is met het formulier “Verreiker” aangevuld met “Hoogwerkerfunctie” én aangevuld met “werkbak” dan is de machine volledig veilig. U dient alleen dan zelf nog te zorgen voor een harnas. 

Voor meer vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met BMWT.