Dag van het Veilige Magazijn

Eén ding is tijdens de Dag van het Veilige Magazijn duidelijk geworden: een veilige werkomgeving staat of valt met de mensen die er werken. Veiligheidskundige Joost de Bont van Albert Heijn: “Betrek de medewerkers bij de problemen op de magazijnvloer, want zij lopen misschien al jarenlang ertegenaan. En maak samen met hen de regels, want zij moeten er elke dag mee werken.”

De Dag van het Veilige Magazijn startte met een inspirerend verhaal van Albert Heijn, winnaar van het goud bij de uitreiking van de Prijs Veiligste Magazijn in 2019. Het goud is verdiend door het regionale distributiecentrum in Zwolle, waarvandaan elke week 1700 vrachtwagens met 4,5 miljoen colli vertrekken. Cruciaal in het lange traject naar die prijs was de beslissing om de medewerkers te betrekken bij het oplossen van de twintig grootste knelpunten in het distributiecentrum.

“Alle medewerkers zijn daardoor gaan nadenken over hun werkplek. Ze hebben knelpunten geobserveerd en geanalyseerd op het gebied van veiligheid. Daardoor zijn ze allemaal mede-eigenaar van het probleem geworden. Dat heeft geleid tot gedragsverandering. Als nu een medewerker over een veilgheidshek klimt, wordt hij direct daarop aangesproken”, vertelt Martijn Deurloo, site-manager van Albert Heijn in Zwolle.

Voorbeeldgedrag
Albert Heijn heeft ook veel tijd gestoken in opleiding en training van medewerkers. Deurloo wijst op de reachtruckbestuurders, die gewend waren om op hun machine combinatiehandelingen uit te voeren. “Dat moeten we niet meer willen, gelijktijdig rijden en heffen. We hebben afgesproken dat reachtrucks nu stilstaan op het moment dat de bestuurder de vorken omhoog of omlaag beweegt. Dat werkt alleen als je alle bestuurders daarin traint.”

Veiligheidskundige Joost de Bont van Albert Heijn geeft het publiek een aantal tips mee. Bovenaan staat voorbeeldgedrag: laat als leidinggevende of veiligheidskundige zien dat je veiligheid belangrijk vindt door zelf het goede voorbeeld te geven. “Maak samen met de medewerkers de regels, want die moeten er elke dag mee werken. Betrek hen bij problemen op de magazijnvloer, want zij werken daar elke dag en lopen misschien al jarenlang tegen die problemen aan.”

Wall of shame
Volgens De Bont is het belangrijk om niet alleen maatregelen te nemen, maar ook medewerkers daarover een terugkoppeling te geven. “Het mag niet gebeuren dat zij een probleem aankaarten en vervolgens nooit meer iets daarover horen”, aldus de veiligheidskundige, die wijst op de ‘wall of shame’ in het distributiecentrum. Op een muur hangen afbeeldingen van situaties waarin iets is misgegaan. “Achter elk van die situaties zit een verhaal. Die verhalen willen we zichtbaar maken, zodat we daarvan kunnen leren.”

Juryvoorzitter René de Koster van de Prijs Veiligste Magazijn is het ermee eens dat de medewerkers centraal moeten staan in het veiligheidsbeleid. “Wat een magazijn veilig maakt, zijn de mensen op de vloer. Als veiligheid niet wordt geleefd en beleefd op de werkvloer, wordt het daar nooit veilig. Als mensen zich geroepen voelen om met ideeën te komen, gaat het leven. En dan zijn ze ook bereid om zich aan de gemaakte afspraken te houden.”

Veiligheidscultuur
In de workshop over het voorkomen van aanrijdingen met heftrucks, hamerde BMWT-directeur Jan Hommes ook op de factor mens. “De mens is de zwakke factor in het veiligheidsverhaal. De machine doet altijd alles op dezelfde manier, maar het is de mens die fouten maakt. Daarom is training en opleiding zo belangrijk. En elkaar feedback geven. Daarbij gaat het niet om het aanwijzen van schuldigen, maar om het leren van elkaars fouten.”

Of mensen bereid zijn om feedback te geven en te accepteren, hangt samen met de veiligheidscultuur in de organisatie. Dat is lastig te meten, beaamt Hommes. “Stel jezelf daarom de volgende vraag: spreek je je baas aan als hij het magazijn binnenloopt zonder de verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidsschoenen? Of laat je het passeren? Het antwoord zegt iets over de mate waarin veiligheid bespreekbaar is.”