werkbak en werkplatform

Leidraad werken met werkbak en werkplatform bijgewerkt

De bestaande leidraad voor het werken met werkbak en werkplatform is aangepast. Met het stappenplan kunnen werkgevers snel zien of het inzetten van een werkbak gerechtvaardigd is.

De leidraad is ontwikkeld om werkgevers te helpen in hun beslissing of een werkbak of werkplatform hangende in een hijswerktuig nodig is bij tijdelijke werkzaamheden op hoogte. Het uitgangspunt van de leidraad is dat het hijsen/heffen van werknemers uitsluitend is toegestaan met behulp van speciaal daarvoor bestemde arbeidsmiddelen (artikel 7.18 van het Arbeidsomstandighedenbesluit).

Als het niet mogelijk is om deze arbeidsmiddelen en/of andere meer geëigende werkmethodes veilig in te zetten, mogen niet daarvoor bestemde hijswerktuigen worden gebruikt voor het verplaatsen van werknemers om hun werk te doen. Dat mag echter alleen als passende maatregelen zijn genomen om de veiligheid en een zo veilig mogelijke werkplek te waarborgen. De voorwaarden zijn bedoeld om de werkgever tijdens de voorbereidingen duidelijk te maken wat belangrijk is om tot een goede afweging te komen van de noodzaak tot het inzetten van werkbakken. En als die inzet toch onvermijdelijk blijkt, te zorgen voor veilige voorzieningen en werkuitvoering.

Arboportaal.nl