Lancering Bouwakkoord Staal – do, 10 maart 2022 @ 15:00 – 18:00

Op initiatief van Bouwen met Staal en onder aanvoering van Jacqueline Cramer (voormalig minister van VROM en huidig hoogleraar duurzaam innoveren aan de Universiteit Utrecht) hebben vertegenwoordigers van de verschillende schakels in de keten van de Nederlandse staalbouw – van opdrachtgever en architect tot en met staalbouwer, -handelaar, -producent en toeleverancier – de afgelopen maanden hun kennis, inzichten en ideeën uitgewisseld voor het Bouwakkoord Staal.

Voor (en namens) de gehele staalbouwketen zijn in dit convenant de collectieve ambities vastgelegd voor het reduceren van CO2, de inzet van hernieuwbare energie en energiebesparende maatregelen, het verminderen van de milieu-impact van stoffen met risico’s voor mens en omgeving én het bevorderen van circulariteit in het ontwikkelen, ontwerpen en bouwen met staal. Via deze veelomvattende verdere verduurzaming van het toepassen van staal in de bouw en infrastructuur wil de nationale staalbouwketen per 2030 een even noodzakelijke als waardevolle bijdrage leveren aan de (inter)nationale klimaattransitie.

Na een openbare inzage- en consultatieronde van het concept, is het Bouwakkoord Staal nu definitief. Klaar voor de lancering op donderdagmiddag 10 maart a.s. Bij deze feestelijke gelegenheid zullen diverse betrokken bedrijven en organisaties uit de keten het convenant met hun handtekening bekrachtigen. De tekensessie wordt voorafgaan door een rondetafelgesprek van transitiemakelaar Jacqueline Cramer met enkele geëngageerde koplopers in verduurzaming, over de betekenis, waarde en perspectieven van het Bouwakkoord Staal.

Programma

15:00 • Welkom • Frank Maatje (directeur Bouwen met Staal)
15:05 • Bouwakkoord Staal belicht • Jacqueline Cramer (regisseur Bouwakkoord Staal)
15:20 • Bouwakkoord Staal: samen op weg naar klimaatneutraal bouwen met staal
16:00 • Ondertekening Bouwakkoord Staal
16:15 • Beantwoording van vragen van de pers
16:30 • Proost! Een toast op het Bouwakkoord Staal
18:00 • Einde

Aanmelden
Deelname is gratis (na aanmelden). Na aanmelding ontvang je van Bouwen met Staal per e-mail een deelnamebevestiging, incl. opgaaf van de definitieve locatie van samenkomst en reisinformatie. Bouwen met Staal behandelt de aanmeldingen op volgorde van binnenkomst. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt.