ISO 12480: de Norm die zorgt voor veilig heffen en hijsen

Zonder voldoende planning en toezicht zullen er op de één of andere dag ongelukken met hijskranen gebeuren! En als er iets fout gaat, zullen de gevolgen waarschijnlijk desastreus zijn – ernstige schade aan eigendommen met risico van letsel of verlies van het leven is een reële mogelijkheid. Goede planning en toezicht beschermt hijskranen en de mensen die ermee werken.

Vandaag de dag behoren kranen tot het meest veelzijdige materiaal dat wordt aangetroffen op veel olie & gas installaties, industriële terreinen en bouwplaatsen. Mits gebruikt op de juiste wijze en met een volledig opgeleid en vakkundig hijsteam, zijn kranen ook één van de veiligste materieelsoorten.

De Europese Richtlijn 2009/104/EC – arbeidsmiddelen richtlijn – zegt in Annex II, artikel 3.2.5 het volgende: ‘Alle handelingen voor het hijsen/heffen moeten correct gepland en onder adequaat toezicht worden uitgevoerd teneinde de veiligheid van de werknemers te garanderen’.
Dit voorschrift legt een wettelijke verplichting op aan alle bedrijven om alle voorkomende hef- en hijswerkzaamheden correct te plannen en adequaat toezicht uit te oefenen.

Gelukkig voorziet de ISO (International Organization for Standardization) in een zeer nuttige Standaard, die werkgevers helpt bij het begrijpen en voldoen aan dit wettelijke voorschrift.
De ISO 12480 Standaard geeft vereiste procedures voor het veilig gebruik van kranen, met inbegrip van werk procedures, beheer, planning, selectie, opbouwen en inpakken, exploitatie en onderhoud van kranen en de selectie van kraanmachinisten, aanpikkers en hijsbegeleiders.

Ongeacht de complexiteit van het werk, indien opgesplitst in fasen, kan de planning van veilige hef- en hijswerkzaamheden relatief eenvoudig zijn, maar iemand móét er de verantwoordelijkheid voor nemen. Om hieraan te voldoen, is de ‘Appointed Person’, of Person In Charge zoals hij wordt genoemd binnen de internationale vereniging van Olie & Gas Producenten (OGP), geïntroduceerd in deze Standaard.

Person In Charge
ISO 12480 geeft de volgende definitie van de Person In Charge:
‘Person In Charge: Een vakbekwaam persoon die is belast met het algehele beheer van de kraanactiviteit en die handelt namens het management van de organisatie waarvoor de last moet worden verplaatst (de opdrachtgever)’.

De Person In Charge is gedefinieerd als een specifiek bepaald persoon die door zijn bedrijf is aangewezen als de persoon die beschikt over het vereiste niveau van vakbekwaamheid voor het plannen van en toezicht houden op de hef- en hijswerkzaamheden. Hij moet vakkundig zijn, met voldoende opleiding, technische kennis en ervaring om planningen van hef- en hijswerkzaamheden op te stellen en te voldoen aan de eisen die worden gesteld aan zijn werkgever.

De Person In Charge:
• Categoriseert de activiteiten, voert een risicobeoordeling uit en ontwikkelt de planning voor de hef- en hijsactiviteiten;
• Selecteert de hef- en hijsmiddelen en stelt zeker, dat deze zijn geïnspecteerd en dat deze geschikt zijn voor het desbetreffende gebruik;
• Selecteert mensen en zorgt ervoor dat zij vakbekwaam zijn voor het uitvoeren van hun taken en zich bewust zijn van de taak, de te volgen procedures en hun verantwoordelijkheden;
• Zorgt dat hij alle risico’s die zijn gekoppeld aan het werkgebied kent en zorgt ervoor, dat maatregelen worden genomen om deze risico’s te minimaliseren;
• Controleert of de integriteit en stabiliteit van de last toereikend zijn;
• Informeert mensen die betrokken zijn bij de hef- en hijsactiviteiten of op wie deze van invloed zijn en is verantwoordelijk voor de Toolbox die aan de uitvoering vooraf gaat.