Vereniging Industrie Pers zoekt nieuwe penningmeester

Na acht jaar in het bestuur te hebben gediend, stopt Theo Snijders aankomend jaar als penningmeester. Daarom zoekt Vereniging Industrie Pers zoekt nieuwe penningmeester een nieuwe penningmeester voor de Vereniging Industrie Pers. Wie volgt Theo op?

Taken die bij het penningmeesterschap horen zijn:

  • Deelnemen aan de bestuursvergaderingen (ongeveer 8 keer per jaar)
  • Het bestuur informeren en adviseren over de financiële situatie van de verenging
  • De contributie van de leden innen en inkomende en uitgaande facturen controleren (in samenwerking met het secretariaatsbureau)
  • De jaarcijfers opstellen en controleren
  • De kascontrole door de kascommissie begeleiden
  • De cijfers presenteren tijdens de ALV

Het penningmeesterschap vergt maximaal 10 uur werk per maand.

VIP bedankt Theo voor zijn jarenlange inzet en hoopt snel een opvolger vinden. Zie jij jezelf als opvolger van Theo of heb je meer informatie nodig? Stuur dan een mail naar het bestuur.