Norm voor veiligheidskleuren en -tekens is herzien

De herziening van NEN 3011 is gepubliceerd. Dit is de norm voor veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en de openbare ruimte. Deze norm vervangt de huidige versie van 2015.

Ten opzichte van de vorige editie zijn vluchtwegaanduidingen toegevoegd voor personen met een mobiliteitsbeperking. Verder is achterhaalde informatie over waarnemingsafstanden aangepast en zijn nog enkele redactionele aanpassingen gedaan als gevolg van ontwikkelingen van ISO-normen.

Veiligheidstekens voor Nederland

In NEN 3011 zijn de voor Nederland van toepassing zijnde veiligheidstekens opgenomen die (nog) niet in NEN-EN-ISO 7010 staan en wordt voor de overige veiligheidstekens verwezen naar NEN-EN-ISO 7010. NEN 3011 richt zich op de praktische opmaak- en ontwerprichtlijnen, met waar van toepassing voorbeelden van de veiligheidskleuren en -tekens.