Grote groei maar ook daling

De Nevi PMI van september komt uit op 62.0, een daling van 3.8 punten. Dat is de op drie na grootste daling ooit, de vierde daling op rij en betekent de kleinste verbetering in zeven maanden. De indexen voor de productie, de nieuwe orders, de werkgelegenheid en de materiaalvoorraad bereikten het laagste niveau in respectievelijk negen, zeven, zes en vijf maanden. Desondanks duidt de PMI ook deze maand op een van de grootste verbeteringen van de bedrijfsomstandigheden in de geschiedenis van dit onderzoek.

Ondanks de toename van de productie, steeg de hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk in de op drie na grootste mate ooit. De voorraad gereed product nam voor de vijftiende maand op rij af. De inkoopactiviteiten namen aanzienlijk toe en hetzelfde geldt voor de voorraad ingekochte materialen. De banengroei was wederom aanzienlijk, zij het de kleinste sinds maart. Deze maand waren de levertijden opnieuw flink langer en er was zelfs sprake van de op drie na grootste verlenging ooit. Dit leidde tot een hoge inkoopprijsinflatie, al was dit de kleinste toename in vijf maanden. De verkoopprijsinflatie was juist groter dan in augustus en bereikte het op twee na hoogste niveau ooit. De vooruitzichten voor de productieomvang over twaalf maanden bleven uitermate positief.

Groeitempo Nederlandse industrie verder omlaag
De verdere groeivertraging komt niet als een verrassing. De Nederlandse industrie heeft afgelopen voorjaar een recordgroei laten zien, waardoor de industriële productie inmiddels al beduidend hoger ligt dan voor de coronapandemie. Bovendien worstelt de sector met recordlange levertijden, tekorten aan materialen en personeel en een bezettingsgraad die nauwelijks nog hoger kan. Daarnaast hebben de hoge gasprijzen sommige ondernemingen genoodzaakt de productie af te schalen, vooral in de chemische industrie. Het is eerder verrassend dat de Nederlandse industrie ondanks alles in hoog tempo blijft groeien.

Productie
De Nederlandse productiebedrijven vergrootten in september hun productieomvang voor de veertiende achtereenvolgende maand. In de 21 jaar dat dit onderzoek bestaat, was dit historisch gezien een forse toename en het gevolg van een verdere aanzienlijke stijging van het aantal nieuwe orders en pogingen van de bedrijven om hun voorraad weer op peil te brengen. Dit was echter de kleinste toename in 2021 tot nu toe en de vierde maand op rij dat deze minder groot was dan de vorige maand. De toename van de productieomvang was het grootst in de subsector consumptiegoederen en het kleinst in de subsector halffabricaten.

Nieuwe orders
De vraag naar in Nederland geproduceerde goederen was in september opnieuw groter en het aantal ontvangen nieuwe orders steeg voor de veertiende achtereenvolgende maand. Een aantal bedrijven gaf aan dat hun klanten hadden vooruitbesteld in verband met de aanhoudende tekorten en vertragingen in de toeleveringsketen. De groei van het aantal nieuwe orders lag ruim boven het langetermijngemiddelde, maar was ook het laagst sinds februari en voor de derde maand op rij lager dan de maand ervoor.

Productie niet gereed
De gegevens voor september laten een aanhoudende druk zien op de productiecapaciteit in de Nederlandse industrie en de hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk nam voor de tiende maand op rij toe. Deze toename was fors en iets groter dan in augustus. Het betreffende indexcijfer was het op drie na hoogste ooit.

Of voorgaande ook van toepassing is op de mkb-maakbedrijven verenigd bij Koninklijke Metaalunie, wordt binnenkort duidelijk als de cijfers van de Metaalunie Economische Barometer over het derde kwartaal bekend zijn.