Leergang R&ME gaat van start op 8 september

Het hanteren van een gestructureerde aanpak is daarbij van groot belang. Daarom maakt de deelnemer uitgebreid kennis met de beste methoden, wordt vaardig in het aanpakken van vraagstukken en leert vooral welke aanpak hij wanneer en hoe moet toepassen. Hij leert om collega’s te betrekken, om groepen te faciliteren en te motiveren. Uiteraard speelt inbedding van de functie in de organisatie een belangrijk rol. Tijdens de leergang wordt er veel aandacht besteed aan voorwaarden voor succesvolle implementatie. Niet alleen de ‘harde’, maar ook de ‘hardnekkige’ kant krijgt ruimschoots aandacht.

Doel
Tijdens de leergang wordt de deelnemer vaardig in het toepassen van methodische benaderingen voor het oplossen van lastige vraagstukken. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan het vergroten van de persoonlijke effectiviteit en aan het onbevangen leiden van verbetergroepen. Na afloop van de leergang beschikt het bedrijf over een doelgerichte, slagvaardige verbeteraar.

De opbouw van de leergang
De leergang bestaat uit 8 modulen. Tijdens de leergang vindt individuele begeleiding plaats, inclusief coaching op de werkplek

Module 1;         Inleiding en oriëntatie op Reliability- en Maintenance Engineering
Module 2;         Vaardigheden oplossen problemen (RCA / Event Map / Probleem- en Gedraganalyse)
Module 3;         Facilitatorvaardigheden en persoonlijke ontwikkeling (incl. Whole Brain Thinking)
Module 4;         Vaardigheden voor voorkomen problemen (Risico management / RCM / FMEA)
Module 5;         Databeheer en toegepaste statistiek (principes van SPC / Six Sigma)
Module 6;         Theorie en methoden voor Asset Management
Module 7;         Vaardigheden voor Lean Maintenance
Module 8;         Effectieve implementatie van de R&ME functie

De leergang R&ME is erop gericht dat de deelnemers beter in staat zijn een faciliterende rol te vervullen, als spin in het web van continu verbeteren. Het resultaat is dat zij gestructureerd en systematisch verbeterprojecten begeleiden. Met andere woorden; de deelnemers worden “kampioen” in aanpak en methode, in het ondersteunen van teams bij het kritisch analyseren van vraagstukken en het zoeken naar creatieve oplossingen. Meer generalist dan specialist!

Voor meer informatie, het totale programma, kosten en aanmelden lees je HIER verder